Hữu Tình

29 Th9

Thể loại: nhất thụ nhất công, Hài, HE

Phúc hắc, lưu manh vương gia công x Lạnh lùng thần y, nữ vương thụ

Triệu Khuê Hiền x Lý Thịnh Mẫn

Tình Trạng: không biết, truyện do ta tự sáng tác, cứ nghĩ đến đâu viết đến đấy thôi

Biên Tập: kaka tất nhiên là ta luôn rồi Tiếp tục đọc

Advertisements

first day of first active

9 Th9

đây là lần đầu bạn chẽ post bai đầu tiên , k biết phải lam như thế nào, vì mới tạo word ngay hôm nay thoi ^^